Powrót

02.01.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 3 750 km2. W zakres nowo przyjętych danych wchodzą:

  • dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m2 i 12 p/m2 (w zależności od obszaru opracowania)
  • numeryczny model terenu w siatce 1,0 m
  • numeryczny model  pokrycia terenu w siatce 1,0 m i 0,5 m (w zależności od obszaru opracowania).

Dane pozyskaliśmy w 2019 roku w ramach środków budżetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowe dane są już widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl, a także korzystają z nich wszystkie usługi udostępniane przez GUGiK. Zakres nowo przyjętych danych przedstawiono na załączonej ilustracji.