Powrót

02.03.2022 Nowa usługa WMS umożliwiająca pobieranie NMT o interwale siatki 5 m

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” --> „Numeryczny Model terenu” dodaliśmy nową warstwę umożliwiającą pobieranie danych NMT w siatce o interwale 5 m. Dane są udostępniane w formacie Arc/Info ASCII GRID w układzie PL-EVRF2007-NH. Nowa warstwa bazuje na usłudze WMS znajdującej się pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/WMS/SheetsGrid5mEVRF2007

co daje możliwość pobierania tych danych także z wykorzystaniem innych serwisów czy aplikacji.

Jednocześnie uporządkowaliśmy grupę warstw dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu tworząc dwie podgrupy według interwału siatki:

  • Siatka 1 m
  • Siatka 5 m

Rys. 1 - Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący usługi umożliwające pobieranie danych wysokościowych.