Powrót

03.01.2020 Analizy widoczności obszarowej

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność – analiza widoczności obszarowej. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

Po wybraniu funkcji możemy ustalić wysokość nad terenem na jakiej znajduje się obserwator (domyślnie 1,5m), a następnie wybieramy „Rysuj”, by w kolejnym kroku wskazać pozycję obserwatora i przytrzymując lewy przycisk myszy rozszerzyć okrąg – ograniczając zasięg działania narzędzia. Zwolnienie przycisku myszy spowoduje narysowanie okręgu, wykonanie obliczeń i przedstawienie wyników widoczności.

Zielona część promieni koła oznacza obszar widoczny dla obserwatora, a kolor czerwony oznacza obszary niewidoczne. Czerwona gruba linia ogranicza obszar pełnej widoczności. Niebieska gruba linia ogranicza horyzont dla obserwatora. Oznacza to, że obserwator widzi w całości obszar ograniczony grubą czerwoną linią oraz nie widzi nic znajdującego się poza grubą niebieską linią.

W przypadku gdy chcemy dokonać zmian w parametrach, należy wpisać nowe wartości, a następnie kliknąć w przycisk „Przelicz”.