Powrót

03.01.2020 Analizy widoczności wzdłuż zadanej linii

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność: analizy widoczności wzdłuż zadanej linii. Dostęp do nowej funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.

Po wybraniu funkcji możemy ustalić wysokość nad terenem na jakiej znajduje się obserwator (domyślnie 1,5 m), a następnie wybieramy „Rysuj”, aby wskazać interesującą nas linię, wzdłuż której będzie wykonana analiza widoczności. Linię wskazujemy klikając lewym klawiszem myszy na jej początek (od tej chwili linia jest rysowana na bieżąco do aktualnej pozycji kursora), a kiedy chcemy zakończyć zwalniamy lewy klawisz myszy, co powoduje narysowanie linii, wykonanie obliczeń i przedstawienie wyników widoczności.

Zielone części linii oznaczają fragmenty widoczne dla obserwatora, a czerwone fragmenty niewidoczne. Dodatkowo wyliczane są sumy długości odcinków widocznych i ukrytych na narysowanej linii oraz prezentowany jest profil terenu. Korzystając z klawisza „Przelicz” możemy wyniki analizy przeprowadzić dla innej wysokości obserwatora.