Powrót

03.01.2020 Opublikowano aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2020 r. Wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Wykaz powierzchni uwzględnia zmiany granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Dane zostały opublikowane także w Portalu Otwartych Danych.