Powrót

03.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej.

 

Dotychczas z odpowiednimi wnioskami o przyznanie uprawnień do testów wystąpiły cztery firmy: Geo-System, GEOBID, Systherm-Info, Geomatyka-Kraków, Sygnity oraz Intergraph. O  postępach we wdrażaniu funkcjonalności będziemy Państwa informować na bieżąco.