Powrót

04.03.2022 Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski gościem Seminarium „Monitor Mieszkalnictwa”

Zorganizowane 3 marca 2022 r. przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z PFR Nieruchomości S.A. seminarium odbyło się pod hasłem „Monitor Mieszkalnictwa – gromadzenie i udostępnianie publicznych danych o mieszkalnictwie w Polsce”. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej – przeprowadzono transmisję z Centralnego Domu Technologii w Warszawie w mediach społecznościowych Obserwatorium Polityki IRMiR.

Konferencję otworzyli Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojciech Caruk – Prezes PFR Nieruchomości S. A. oraz Wojciech Jarczewski  –  Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Definicje pojęć i cel zbierania danych” wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawiając prezentację „Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce” omawiającą problem zbierania i integracji danych oraz udostępniania ich przy pomocy usług sieciowych. Zwrócił też uwagę na fakt, że serwis www.geoportal.gov.pl jest centralnym punktem dostępu do danych przestrzennych. Wskazał różne możliwości serwisu Geoportalu – tworzenie własnych analiz, łączenie ze sobą różnorodnych danych, dostęp do danych innych instytucji, a także możliwość wykorzystania usług sieciowych w innych serwisach i portalach. Prezentację zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca linkowania do konkretnej działki w Geoportalu i integracji tej funkcjonalności z innymi serwisami. Pozostałymi prelegentami podczas tej sesji byli: Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Jacek Łaszek – Doradca kierujący zespołem ds. Rynku Nieruchomości, Narodowy Bank Polski oraz Juliusz Tetzlaff – Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a dyskusję moderował Kamil Nowak.

Oprócz tego odbyły się jeszcze 2 panele dyskusyjne: „Zestawienia danych, struktury, podziały i możliwości” oraz „Możliwości rozszerzania otwartego dostępu do danych mieszkaniowych”.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie organizatora: https://obserwatorium.miasta.pl/seminarium-monitor-mieszkalnictwa-3-marca-2022-r-online/