Powrót

04.05.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru kolejnych województw – łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:25000 dla miasta Bydgoszczy.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” -       „1:25 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25000.