Powrót

05.02.2020 Aktualizacja specyfikacji usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy zaktualizowana wersję 1.3 specyfikację usług publikacji sieci uzbrojenia terenu (KIUT). Istotą tej aktualizacji jest wprowadzanie w usługach powiatowych generalizacji obrazu realizowanej przy prezentacjach w skalach 1:5000 i 1: 10 000, co daje możliwość przeglądania poszczególnych sieci uzbrojenia na większym obszarze.

 

 

Usługi powiatowe, w których zaimplementowano opisywaną funkcjonalność, na mapie powiatów włączonych do usługi KIUT przedstawiane są kolorem ciemnoniebieskim.

 

 

Jednocześnie przypominamy o walidatorze powiatowych usług sieciowych, który daje możliwość kontroli podstawowych parametrów powiatowych usług WMS dotyczących uzbrojenia terenu.

 

 

Aktualny raport z walidatora przedstawiono na poniższej ilustracji.