Powrót

06.05.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tureckim, świeckim, starogardzkim, inowrocławskim, świdwińskim oraz m. Ruda Śląska w dniach 4-6 maja 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Pierwszy raz funkcjonalność ta została uruchomiona w powiecie mińskim 17 grudnia 2020 r. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 149 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.

 

W kwietniu 2022 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych 98 798 zawiadomień, a od momentu wdrożenia usługi już ponad 603 000 dokumentów. Szczegółową statystykę liczby przesyłanych zawiadomień przedstawiono na załączonym wykresie.

Rys. 3 Ilustracja przedstawia wykres z statystyką przesłanych zawiadomień w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku Dane_rys_3.xlsx zamieszczonym poniżej.

Dane_rys.3