Powrót

06.05.2022 Opublikowaliśmy zestawienia zbiorcze EGiB wg. stanu na 1 stycznia 2022 r.

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powiatowe zestawienia zbiorcze są przekazywane bezpośrednio do Głównego Geodety Kraju. Natomiast Główny Geodeta Kraju do 15 kwietnia na podstawie zestawień powiatowych przygotowuje krajowe i wojewódzkie zestawienia zbiorcze.

Zestawienia odpowiednio krajowe, wojewódzkie i powiatowe zapisane w plikach XLS są do pobrania w sekcji „Dane do pobrania” w grupie „Ewidencja Gruntów i Budynków”.

 

rys. 1 Na rysunku przedstawiono sposób pobierania zbiorczych zestawień danych ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 1 stycznia 2022 r.