Powrót

07.02.2022 GUGiK współorganizatorem europejskiego webinaru prezentującego innowacyjne sposoby wykorzystywania usług WMS

We wtorek 8 lutego 2022 roku w godzinach 14:00 -15:30 odbędzie się webinar współorganizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Zespół ds. INSPIRE w Joint Research Centre Komisji Europejskiej (JRC). Temat spotkania to: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as candidate INSPIRE Good Practices” (“Innowacyjne wykorzystanie usług WMS – nowoczesne rozwiązania propozycją dobrych praktyk INSPIRE”).

Podczas spotkania będą prezentowane rozwiązania zgłoszone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako propozycje dobrych praktyk INSPIRE rozszerzających działanie usług WMS. Szczegółowo będą omawiane usługi przeglądania WMS pozwalające na pobieranie danych przestrzennych oraz sposób budowy pojedynczych punktów dostępu do wielu, rozproszonych usług lokalnych. Wydarzenie jest kolejnym (trzecim) krokiem w procesie formalnego przedstawienia zgłoszonych rozwiązań jako propozycji dobrych praktyk INSPIRE.

Zrzut ekranu z witryny: "INSPIRE KNOWLEDGE BASE" ("Baza wiedzy INSPIRE") - adres strony: https://inspire.ec.europa.eu/

Plan webinaru:

  • Wprowadzenie: Jordi Escriu, JRC – 5 minut
  • Prezentacja: “Making spatial data downloadable via WMS services - Good practice proposal” (“Usługi przeglądania WMS pozwalające na pobieranie danych przestrzennych - propozycja dobrych praktyk”, Marcin Grudzień, GUGIK – 30 minut
  • Sesja pytań i odpowiedzi – 10 minut
  • Prezentacja: „Building one access point to dispersed data sources - Good practice proposal” (“Budowa pojedynczych punktów dostępu do wielu, rozproszonych usług lokalnych - propozycja dobrych praktyk”), Marcin Grudzień, GUGIK – 30 minut
  • Sesja pytań i odpowiedzi – 10 minut
  • Zakończenie – 5 minut

Webinar jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i prowadzony będzie online w języku angielskim. Więcej szczegół dotyczących wydarzenia można odnaleźć na stronie INSPIRE.

Link do webinaru: https://ecconf.webex.com/ecconf-en/j.php?MTID=ma7d3efd81895620e8079b10d229770f0

Serdecznie zapraszamy!