Powrót

07.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta stołecznego Warszawy o łącznej powierzchni 738 km2, w układzie 2000, o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m, opracowaną na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętej ortofotomapy.

Nowo przyjęta ortofotomapa jest dostępna do przeglądania w usługach WMS i WMTS dla dla Ortofotomapy Wysokiej Rozdzielczości. Ponadto, ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Warszawę w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości.