Powrót

07.03.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: lubuskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw.

Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie www.geoportal.gov.pl za pomocą usługi WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/FOTO/WMS/ModeleBudynkow3D

W oknie „Zawartość mapy” należy włączyć grupę warstw „Dane do pobrania”, następnie „Topografia” i włączyć warstwę „Modele 3D budynków”. Po kliknięciu w wybrany obszar wyświetlane są linki do pobrania plików LoD1 z 2019 roku, LoD1 z 2021 roku lub LoD2 - według preferencji użytkownika.

Rys. 1 - Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania modeli 3D budynków w standardzie LoD1 z 2021 roku.