Powrót

07.03.2022 Wykorzystanie satelitarnych serwisów pozycjonowania GNSS w obliczu wojny w Ukrainie

W obliczu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy prowadzimy stały monitoring obserwacji rejestrowanych przez stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS, pod kątem poprawnego działania satelitarnych systemów nawigacyjnych. Do chwili obecnej nie zanotowaliśmy incydentów mogących sugerować celowe zakłócanie lub przekłamanie (tzw. spoofing) pomiarów wykonywanych za pomocą wszystkich dostępnych systemów GNSS na obszarze Polski.

Monitoring jakości serwisów pozycjonowania prowadzony będzie w dalszym ciągu, dlatego też w przypadku identyfikacji zjawisk mogących świadczyć o nieprawidłowym działaniu sygnałów satelitarnych, będziemy niezwłocznie Państwa informować.

Rysunek przedstawia schemat działania sateliatrnego systemu pozycjonowania.