Powrót

07.06.2019 Przybywa modeli budynków 3D w standardzie LoD1

Dzisiaj rozpoczęto proces publikacji budynków 3D w standardzie LoD1, na terenach gdzie są już dostępne modele w standardzie wyższym, czyli LoD2. Aktualnie dodatkowe budynki w standardzie LoD1 są dostępne w paczkach powiatowych dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i małopolskiego.

Modele można pobierać w serwisie geoportal.gov.pl, gdzie w drzewku warstw należy włączyć grupę warstw „Dane do pobrania”, a następnie warstwę „Modele 3D budynków”. Po kliknięciu w wybrany obszar wyświetlane są linki do pobrania pliku LoD1 lub LoD2 - według preferencji użytkownika.

Dane LoD1 dla kolejnych województw są przygotowywane sukcesywnie i udostępniane do pobierania. Pod linkiem umieszczono film instruktażowy pokazujący możliwość wykorzystania pobranych modeli w oprogramowaniu QGIS.