Powrót

07.06.2022 Wręczenie Nagród laureatom konkursu Ministra Rozwoju i Technologii

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace doktorskie oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrody laureatom wręczał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace inżynierskie

 • Projekt elementów konstrukcji budynku wysokościowego z zastosowaniem betonu zbrojnego i fibrobetonu na podstawie norm PN-EN 1992-1-1 I ACI 544.6R-15”, promotor dr inż. Adam Zieliński, autor inż. Weronika Gajdecka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • "Studium techniczne dotyczące zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Długiej 42 w Bydgoszczy", promotor prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, autor inż. Kinga Kuna, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Toruniu
 • "Detekcja zmian obszarów zurbanizowanych Opola w latach 2000-2020 z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych i GIS”, promotor dr inż. Barbara Wiatkowska, autor inż. Aleksandra Stokowska, Uniwersytet Opolski
 • „Koncepcja rozwoju portu zewnętrznego i północnych dzielnic Gdyni”, promotor dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, autor inż. Marika Domozych, Politechnika Gdańska
 • „Inwentaryzacja elewacji budynku sakralnego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych”, promotor dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. UP, autor inż. Adam Pałęcki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • „Projekt budynku biurowego przy ul. Kościelnej w Poznaniu”, promotor  dr inż. arch. Agnieszka Rumież, autor inż. arch. Michalina Linkowska, Politechnika Poznańska

 

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie

 • „Konstrukcja stalowej, kratowej wieży radiowo-telewizyjnej”, promotor prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk, autor mgr inż. Kacper Wilk, Politechnika Krakowska      
 • „Rola rolnictwa miejskiego w adaptacji miasta do zmian klimatu. Projekt formy śródmiejskiej na Powiślu w Warszawie”, promotor dr inż. arch. Paweł Trębacz, autor mgr inż. arch. Angelika Maria Kokoszka, Politechnika Krakowska
 • „A maximis ad minima.  Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia”, promotordr Adriana Cieślak-Arkuszewska, autor mgr inż. Rafał Purzyński, Politechnika Łódzka
 • "Podniesienie wartości urbanistycznej i architektonicznej osiedli z wielkiej płyty na przykładzie projektu przekształceń w osiedlu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Lazurowej”, promotor dr hab. inz arch. Magdalena Staniszkis, autor mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska, Politechnika Warszawska
 • „Zgodnie z Genius Loci?- współczesna interpretacja tradycyjnej zagrody łowickiej”, promotor dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, autor mgr inż. arch. Jan  Jabłoński, Politechnika Warszawska
 • „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy”, promotor dr inż. arch. Agnieszka Wośko- Czeranowska, autor mgr inż. arch. Katarzyna Gromek, Politechnika Warszawska
 • „Wpływ hulajnóg elektrycznych na współczesną mobilność w miastach - studium przypadku miasta Wrocławia”, promotor dr inż. Wawrzyniec Zipser, autor mgr inż. Katarzyna  Krycka, Politechnika Wrocławska
 • „Modelowanie konstrukcji budynku z wykorzystaniem technologii BIM”, promotor dr inż. Jerzy Szerafin, autor mgr Bartłomiej  Furtak, Politechnika Lubelska
 • „Muzeum wapienia w kamieniołomach w Kaliszanach-Kolonii”, promotor dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska, autor mgr inż. arch. Ada  Bojarska, Politechnika Lubelska
 • „Kolbuszowa- koncepcja wykorzystania przyrodniczo- kulturowego dziedzictwa miasta” , promotor dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, autor mgr inż. Aleksandra Ledwójcik, Politechnika Krakowska
 • „Analiza stanu zachowania historycznego budynku w Magdeburgu” promotor prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek, autor mgr inż. Mikołaj Szendzielorz, Politechnika Śląska

 

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii  w kategorii rozprawy doktorskie

 • „Niezawodność wybranych stalowych konstrukcji prętowych typu diagrid”, promotor prof. dr. hab. inż. Marcin Kamiński, autor dr inż. Bartłomiej Pokusiński, Politechnika Łódzka
 • „Idea labiryntu w architekturze w XX i XXI wieku” , promotor prof. dr hab. inż. Marek Pabich, autor dr inż. arch. Katarzyna Wysznacka, Politechnika Łódzka
 • "Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości", promotor prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska, autor dr inż. Jarosław Strzałkowski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • „Architektura w środowisku ekstremalnym. Stacje polarne”, promotor dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek, prof. PG, autor dr inż. arch. Andrzej Wojciech Kuryłek, Politechnika Gdańska
 • „Ocena wielokryterialna jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego”, promotor prof. dr hab. Krystian Heffner, autor dr Kamil  Rysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego”, promotor prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, autor dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz, Politechnika Wrocławska
 • „Dostosowanie polskich szkół z początku XXI wieku do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia architektoniczno- urbanistyczne", promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, autor dr inż. arch. Natalia Ratajczak- Szponik, Politechnika Wrocławska
 • Electric cables used in building- dependency of fire properties on constructional and material parameters”, promotor dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, autor dr inż. Katarzyna Kaczorek- Chrobak, ITB

 

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje

 • „System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego”, autor dr hab. inż. arch. Agata Twardoch
 • “Entrepreneurship nests in a Polish edge city”,  autorzy dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek, prof. PG, dr Olga Martyniuk, prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
 • „Urbanistyka XXI Wieku”, autor prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
 • „Zespół zamkowy w Janowcu. Ocena wartości i plan zarządzania”, autorzy prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, dr Andrzej Siwek,  Anna Fortuna- Marek
 • „Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii”, autor prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz
 • „Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914)”, autor dr inż. arch. Piotr Kilanowski
 • „Przekształcanie przestrzeni dla trwania życia”, autor prof. dr inż. arch. Marek Budzyński

Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński wręcza nagrody laureatom konkursu Ministra Rozwoju i Technologii

Alicja Kulka, p.o. GGK przemawia podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu Ministra Rozwoju i Technologii

Wręczenie Nagród laureatom konkursu Ministra Rozwoju i Technologii

/documents/10179/1123747/Zdj.+4a.jpg/864b09c3-3829-4ac2-a6d4-3908c9638223?t=1654609629676