Powrót

07.12.2021 Do 10 grudnia 2021 r. czekamy na prace w konkursie na najciekawsze wykorzystanie danych i usług udostępnianych przez GUGiK

Przypominamy, że do 10 grudnia 2021 r. na adres gugik.swz@gugik.gov.pl czekamy na prace w ogłoszonym  przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają dane i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warunkiem jest, by zgłaszane na konkurs prace powstały w 2021 r.

Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

  1. Ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK dane i usługi
  2. Komercyjna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK dane i usługi

Ilustracja przedstawia statuetkę Głownego Urzędu Geodezji i Kartografii, która będzie nagrodą w konkursie.

 

W każdej kategorii nagrodzone zostaną najciekawsze rozwiązania (maksymalnie 3). Zwycięzcy otrzymają statuetkę i zestaw upominków GUGiK. Wyniki konkursu ogłosimy 15 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK