Powrót

08.01.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Dzisiaj skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury Sejmu RP Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do sejmu 20 grudnia 2019 r. i uzyskał numer druku 130. Nowelizacja dotyczy usprawnienia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wprowadzenia zmian w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.