Powrót

08.01.2020 Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzystają już 32 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

 

Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 2 300 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński (woj. mazowieckie), powiat włocławski (woj. kujawsko-pomorskie) oraz miasto Chełm (woj. lubelskie). Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych dotychczas do rejestru PESEL bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących jednostkach.