Powrót

08.01.2020 Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2019 r

Jak już informowaliśmy, w 2019 roku nadano uprawnienia 468 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2019 uczestniczyło 785 osób, z następującym skutkiem:

  • 65 osób uzyskało negatywny wynik części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego
  • 38 osób zrezygnowało lub nie zgłosiło się na egzamin:
  • 1 osoba zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na części wstępnej (nadano jej uprawnienia bez egzaminu w trybie przewidzianym w art. 44a ust. 1 PGiK)
  • 681 osób przystąpiło do egzaminu

W wyniku przeprowadzonego egzaminu 467 osób uzyskało wynik pozytywny, a 214 wynik negatywny. Przekłada się na poziom zdawalności egzaminów wynoszący 68,6%. Ogólnie w wyniku przeprowadzonych w rok 2019 postępowań - 283 osoby uzyskały swój pierwszy zakres uprawnień, a 185 osób rozszerzyło posiadane uprawnienia o nowy zakres.