Powrót

08.03.2022 Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla Częstochowy (ponad 10952 sztuk) wykonane w 2021 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Częstochowie.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący skorowidze zdjęć lotniczych dla obszaru m. Częstochowy

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta Częstochowy