Powrót

08.06.2022 Spotkanie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z całej Polski przyjęli zaproszenie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju i wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 8 czerwca 2022 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Wzięła w nim także udział Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Adrianna Berenson wraz z współpracownikami. Omawiano bieżące zagadnienia z jakimi ma do czynienia Służba Geodezyjna i kartograficzna oraz stopień wdrażania w poszczególnych regionach wymaganych przepisami zmian.

Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zdjęcie przedstawia spotkanie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.