Powrót

09.02.2022 GUGiK zaprezentował propozycje dobrych praktyk INSPIRE podczas europejskiego webinaru o innowacyjnych sposobach wykorzystywania usług WMS

Webinar odbył się 8 lutego 2022 r. pod hasłem: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as candidate INSPIRE Good Practices” („Innowacyjne wykorzystanie usług WMS – nowoczesne rozwiązania propozycją dobrych praktyk INSPIRE”).

Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online. Po lewej stronie fragment prezentacji przedstawiający agendę wydarzenia, a po prawej uczestnicy i prowadzący spotkanie.

Gospodarzami spotkania byli  Jordi Escriu – przedstawiciel Joint Research Centre Komisji Europejskiej (JRC) wspierany przez Alexandera Kotseva (JRC). Wydarzenie online w całości było poświęcone prezentacji doświadczeń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online. Po lewej stronie fragment prezentacji przedstawiający strukturę Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce, a po prawej prowadzący spotkanie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Marcin Grudzień przedstawił 2 prezentacje: „Making spatial data downloadable via WMS services - Good practice proposal” („Usługi przeglądania WMS pozwalające na pobieranie danych przestrzennych - propozycja dobrych praktyk”) oraz „Building one access point to dispersed data sources - Good practice proposal” („Budowa pojedynczych punktów dostępu do wielu, rozproszonych usług lokalnych - propozycja dobrych praktyk”).

Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online. Po lewej stronie fragment prezentacji przedstawiający informacje o usługach WMS GUGiK, a po prawej prowadzący spotkanie.

 

Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online. Po lewej stronie fragment prezentacji przedstawiający zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl, a po prawej prowadzący spotkanie.

 Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sposobów wykorzystywania otwartych danych przestrzennych oraz możliwości szerszego ich udostępniania. Wydarzenie jest kolejnym (trzecim) krokiem w procesie formalnego przedstawienia zgłoszonych rozwiązań jako propozycji dobrych praktyk INSPIRE.

Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online. Po lewej stronie fragment prezentacji przedstawiający plany Komisji Europejskiej dotyczące polityki względem danych przestrzennych, a po prawej prowadzący spotkanie.