Powrót

09.02.2022 Nowe usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” zmieniliśmy usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych dodając do nich możliwość pobierania danych archiwalnych. Nowe usługi przygotowane są dla trzech rodzajów danych wysokościowych:

  • Numerycznego Modelu Terenu (NMT),
  • Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT),
  • Danych pomiarowych NMT (LIDAR).

W każdej z powyższych grup znajdą Państwo dwie usługi prezentujące odpowiednio dane w układzie PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH.

NMT - Usługi prezentująca NMT o interwale 1m w formacie Arc/Info ASCII GRID w układzie:

NMPT -Usługi prezentująca NMT o interwale 0.5m/1m w formacie Arc/Info ASCII GRID w układzie:

LIDAR - Usługi prezentująca dane pomiarowe w formacie LAZ w układzie:

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący nowe usługi umożliwające pobieranie danych wysokościowych.