Powrót

09.03.2020 Ryszard Bojarski zastępcą dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK

Od 9 marca 2020 r. nowym zastępcą dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego został Ryszard Bojarski. Zastąpił na tym stanowisku Daniela Kraszewskiego.

Ryszard Bojarski to wieloletni pracownik byłego Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Był dotąd specjalistą i Naczelnikiem w Wydziale Zarządzania Systemami Dziedzinowymi oraz specjalistą w Wydziale Fotogrametrii.

Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w fotogrametrii i teledetekcji.