Powrót

09.03.2020 Świętokrzyskie - 100% powiatów z dostępem do PESEL

Świętokrzyskie to pierwsze województwo, w którym już wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL. Aktualnie w całej Polsce z tej komunikacji korzysta już 275 powiatów, które przedstawiono na załączonej mapie oraz wykresie (Procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach).

Tuż za liderem pozostają województwa warmińsko-mazurskie (90 %) i podkarpackie (88%). Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności nadal występuje w województwach opolskim i wielkopolskim.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, górowski oraz pabianicki. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach.

Niestety jeszcze 3 firmy (Intergraph, ESRI i Geobaza) nie dostosowały swojego oprogramowania do udostępnionej 25 października 2019 r. komunikacji z PESEL, przez co użytkownicy tych systemów nie mogą korzystać z tej przydatnej funkcjonalności. W ostatnim czasie do grona firm, które wdrożyły w swoim systemie interfejs do komunikacji z rejestrem PESEL dołączyła firma Sygnity.