Powrót

09.05.2022 Konkurs na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB.

Ilustracja przedstawia uproszczony schemat procesu walidacji usług sieciowych.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do
16 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast Prace Konkursowe należy składać do
20 czerwca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Dla autora zwycięskiej pracy została przewidziana nagroda w wysokości 100 000 zł netto.