Powrót

09.09.2021 Prezentacja GUGiK podczas XIV Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS)

Tematem przewodnim odbywającej się w dniach 7-8 września 2021 r. wideokonferencji był "Unlocking value from data". Podczas wydarzenia reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o serwisie www.geoportal.gov.pl jako przykładzie powszechnej dostępności do danych przestrzennych. Dzięki danym udostępnianym przez GUGiK w serwisie www.geoportal.gov.pl zwiększa się dostępność danych dla obywateli i przyspiesza rozwój przedsiębiorstw. Każdy użytkownik ma możliwość wykorzystania szeregu funkcjonalności www.geoportal.gov.pl oraz analiz – na przykład wyszukiwanie rodzajów budynków (dane BDOT10k). Konferencja jest jednym z ważniejszych działań EFGS promujących integrację danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym.

Zdjęcie przedstawia Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewę Surmę podczas wideokonferencji.

Zdjęcie przedstawia jeden slajd z prezentacji Dyrektor Departamentu SWZ Ewy Surmy podczas wideokonferencji EFGS.

Zdjęcie przedstawia trzech uczestników wideokonferencji EFGS.