Powrót

09.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m dla części województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego (4624 arkuszy) o łącznej powierzchni 23 060 km2. opracowaną w 2021 roku. Prace zostały zrealizowane w 2021 roku na zlecenie Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętej ortofotomapy.

 

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Środę Wielkopolską w usłudze Ortofotomapa Standardowa.