Powrót

10.03.2022 Aktualizacja „Monitoringu pozyskiwania danych” w zakresie danych fotogrametrycznych

W serwisie www.geoportal.gov.pl zmodyfikowaliśmy grupę warstw „Monitoring pozyskiwania danych”. W przypadku danych fotogrametrycznych prezentowane są prace realizowane w 2022 roku oraz plany na lata 2023 i 2024. Ponadto dodaliśmy nową warstwę prezentującą projekty związane z opracowaniem prawdziwej ortofotomapy („true ortho”):

Rys. 1 Ilustracja przedstawia grupę warstw "Monitoring pozyskiwania danych" w serwisie www.geoportal.gov.pl