Powrót

10.05.2022 NSA podziela pogląd GGK w sprawie braku podstaw do etapowania prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.

W nawiązaniu do prowadzonej od lipca 2021 r. korespondencji dotyczącej konieczności uporządkowania spraw związanych z niezakończonymi pracami geodezyjnymi zgłoszonymi przed 31 lipca 2020 r., Główny Geodeta Kraju skierował pismo do wszystkich starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, w którym zwraca uwagę na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego nr I OSK 341/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r., które prezentuje pogląd, zbieżny z poglądem prezentowanym w dotychczasowej korespondencji kierowanej do powiatów.

Rys. 1. Rysunek przedstawia pismo Głównego Geodety Kraju nr NG-Oil.920.14.2022 z dnia 10 maja 2022 r.