Powrót

10.05.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Z powodu braku złożonych ofert Główny Urząd Geodezji i Kartografii 10 maja 2022 r. unieważnił konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania, kontroli i edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

W związku z powyższym rozpoczęto prace nad budową aplikacji w ramach działań własnych GUGiK. Aplikacja zostanie opracowana dla środowiska QGIS i będzie wykorzystywała bazę danych Oracle. Docelowo będzie obejmowała zarządzanie umowami, edycję i kontrolę danych BDOT10k.

Rysunek przedstawia diagram prezentujący uproszczony schemat działania aplikacji do zarządzania, edycji i kontroli BDOT10k.