Powrót

10.12.2021 Zakończyły się prace pomiarowe na fundamentalnej i bazowej osnowie magnetycznej

9 grudnia 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników. W ramach realizacji umowy Wykonawca, Instytut Geodezji i Kartografii, wykonał:

  • stabilizację 3 punktów wiekowych,
  • pomiar elementów pola magnetycznego: deklinacji, inklinacji i wektora całkowitego natężenia pola na wszystkich punktach osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej,
  • pomiar deklinacji magnetycznej na 10 punktach osnowy magnetycznej klasy bazowej,
  • uaktualnienie opisów topograficznych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

W toku prac zmieniono lokalizację części podlegających pomiarowi punktów osnowy magnetycznej klasy bazowej. Wyniki pomiarów zasilą bazę danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z punktami osnowy magnetycznej, na których wykonane zostały pomiary w ramach zakończonej pracy.