Powrót

11.03.2022 Podpisane umowy na opracowanie ortofotomapy

Umowy na opracowanie ortofotomapy dla 771 arkuszy (3801 km2) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m zostały podpisane 9 marca 2022 r. Prace będzie realizowało konsorcjum w składzie: GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Lider konsorcjum, MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów - Partner konsorcjum, OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg - Partner konsorcjum.

Umowy są realizowane w dwóch częściach:

Część Obszar opracowania - Województwa Liczba arkuszy km2 Termin wykonania
1 wielkopolskie i lubuskie 474 2383 15.12.2022 r.
2 łódzkie, dolnośląskie, śląskie 297 1518 15.12.2022 r.

 

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zakres prac objętych umowami na opracowanie ortofotomapy.