Powrót

11.05.2022 Prawie 1000 uczestników „Szkolenia dla weryfikatorów”

Wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”  została zorganizowana 11 maja 2022 r. Spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski ogólnym wprowadzeniem w tematykę weryfikacji. Natomiast w głównej części szkolenia Agata Cieślińska z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poruszała między innymi  takie tematy, jak: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, sporządzenie mapy do celów projektowych, wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi na które odpowiadali: Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Adolf Jankowski, Zastępca Dyrektora Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Żaneta Kornatowska i Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafał Władziński.

Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji podczas wideokonferencji "Szkolenie dla weryfikatorów", a po prawej Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podczas prezentacji.

Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji podczas wideokonferencji "Szkolenie dla weryfikatorów", a po prawej Agata Cieślińska - pracownik GUGiK podczas prezentacji.

Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji podczas wideokonferencji "Szkolenie dla weryfikatorów", a po prawej Zastępca Dyrektora Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Żaneta Kornatowska podczas prezentacji.

Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji podczas wideokonferencji "Szkolenie dla weryfikatorów", a po prawej Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafał Władziński podczas prezentacji.