Powrót

11.05.2022 Stan zaawansowania prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie skarżyskim zakończyły się prace związane z wprowadzeniem układu PL-EVRF2007 w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, zaś powiat świdnicki (w województwie lubelskim) przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie po wyjaśnieniach przedstawicieli powiatu lubańskiego wprowadzono korektę stanu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w tym powiecie. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 264 powiatach, natomiast w 103 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

W porównaniu do maja 2021 roku liczba powiatów, które zakończyły wdrażanie układy PL-EVRF2007-NH w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej wzrosła o 4 powiaty, zaś liczba powiatów, które nie rozpoczęły prac wdrożeniowych spadła z 24 do 13. 

Ilustracja przedstawia zetawione obok siebie 2 mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie wg stanu na dzień 14 maja 2021 roku, wg stanu na dzień 11 maja 2022 roku po prawej stronie.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego, polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 34 powiatami, zaś z 5 powiatami trwają uzgodnienia ich treści. W 4 jednostkach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniami. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano już  4 533 230,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 7 945 701,49 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela.xlsx

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.