Powrót

11.12.2019 Szkicowanie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodana została funkcjonalność Szkicowanie. Dostęp do funkcjonalności uruchamiany jest przez ikonę ołówka w menu narzędziowym, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

Należy wybrać z menu „Szkicowanie” potrzebną figurę geometryczną i wskazać jej punkty. Do wyboru jest rysowanie: punktów, odcinków, łamanych czy poligonów. Dodatkowo można dla narysowanych figur tworzyć bufory i dodawać etykiety.

Całość można wydrukować wybierając z menu „Drukuj”