Powrót

12.02.2020 Projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęty przez sejmową Komisję Infrastruktury

Sejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r. zakończyła I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Dyskusja toczyła się głównie wokół zmian dotyczących procedur zgłaszania prac geodezyjnych oraz terminów weryfikacji. Ostatecznie projekt został przyjęty przez komisję przy 16 głosach za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się. Drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw wyznaczono na 12 lutego 2020 r.