Powrót

12.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas Geospatial World Forum(GWF) 2022

Tegoroczne konferencja odbyła się w Amsterdamie w dniach 10 – 12 maja 2022 r. pod hasłem „Geography and Humanity”. Dotyczyła interakcji pomiędzy geografią a człowiekiem w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Podczas ostatniego dnia GWF 2022 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma uczestniczyła w panelach dyskusyjnych: „Re-imaging service delivery through collaboration and transformation” oraz „Modern land administration, innovation and investment for substainable development”

Podczas pierwszego panelu mówiła o tym jak sytuacja pandemiczna przyspieszyła cyfryzację i wykorzystanie nowych technologii w obszarze geodezji. Zwróciła też uwagę, że ze względu na ograniczenia GUGiK zorganizował wiele szkoleń w formie wideokonferencji i stały się one już stałym elementem wykorzystywanym w GUGiK.

Podczas drugiego panelu razem z Sanja Zekušić z Chorwacji, mówiła o projekcie współpracy bliźniaczej dla Mołdawii:  „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez  konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska.

Więcej informacji na temat Geospatial World Forum 2022 znajduje się na stronie organizatora: https://geospatialworldforum.org/

Rys. 1. Zdjęcie przedstawiające baner Geospatial World Forum 2022

Rys. 2. Zdjęcie przedstawiające Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę podczas prezentacji.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawiające zrzut ekranu ze szkolenia w ramach projektu "Twinning Mołdawia".

Rys. 4. Zdjęcie przedstawia wejście na konferencję GWF2022.