Powrót

12.12.2019 Informacje o komunikacji systemów EGiB z PESEL dostępne w www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Komunikacja systemu EGiB z PESEL”. Znajduje się w sekcji Specjalistyczne informacje geodezyjne1 , w grupie warstw „Stan informatyzacji powiatów”. Prezentowane są w niej informacje o powiatach, które korzystają już z nowej usługi pozwalającej na komunikację powiatowych systemów EGiB z rejestrem PESEL. Aktualnie są to powiaty miński i koszaliński oraz miasto Chełm.

 

 

1) Sekcja „Specjalistyczne informacje geodezyjne” dotychczas miała nazwę „Siatki i układy współrzędnych”, ale ze względu na znacznie szerszą zawartość niż wskazywała nazwa sekcji zmieniono jej nazwę na „Specjalistyczne informacje geodezyjne”