Powrót

13.02.2020 Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uchwalona przez Sejm RP

283 głosami za, 10 przeciw przy 159 wstrzymujących się Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu 13 lutego 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Współtwórcy nowelizacji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z zastępcą Alicją Kulką oraz współpracownikami byli w reprezentacji strony rządowej podczas obrad. Posłem sprawozdawcą Komisji Infrastruktury przedkładającej dokument Sejmowi była Poseł Anna Paluch.

Nowelizacja oznacza:

  • przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienia dla geodetów
  • wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych
  • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

Teraz nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw musi zaaprobować Senat RP i podpisać Prezydent.