Powrót

13.02.2020 Komisja Infrastruktury ponownie debatowała o nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Sejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 13 lutego 2020 r. zajmowała się poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione poprawki nie uzyskały akceptacji Komisji. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką i współpracownikami. Zgodnie z wyborem Komisji jej sprawozdawcą została Poseł Anna Paluch.