Powrót

13.05.2022 Alicja Kulka p. o. Głównego Geodety Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 14 maja 2022 r. powierzył Pani Alicji Kulce pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju.

Alicja Kulka od 18 marca 2019 r. była Zastępcą Głównego Geodety Kraju.

Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (studia podyplomowe z szacowania nieruchomości) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej). Praktykę zawodową zdobywała w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach. Następnie prowadziła własną firmę geodezyjną. Była też m.in. dyrektorem Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a także geodetą  Miasta Tychy i wiceprezydentem  miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej. Przed objęciem stanowiska Zastępcy GGK pełniła funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – jednostki budżetowej województwa śląskiego. Była też przewodniczącą rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Ma uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.

Zdjęcie przedstawia p. o. GGK Alicję Kulkę