Powrót

13.11.2019 GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z REGON

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił dzisiaj (13 listopada 2019 r.) interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem REGON.

REGON to trzeci po EKW i PESEL rejestr państwowy z którym powiatowe systemy do prowadzenia EGiB będą miały bezpośrednią komunikację. Interfejsy wykorzystujące szynę usług ZSIN (załączona ilustracja) będą w dalszym ciągu rozwijane tak, aby wprowadzać kolejne usprawnienia w prowadzeniu EGiB. Nowa funkcjonalność powinna zostać już wkrótce zaimplementowana we wszystkich systemach informatycznych służących do prowadzenia EGiB.