Powrót

14.01.2022 Wyszukiwanie tras dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „Wyszukiwanie tras” pozwalające na wyznaczanie na mapie tras dojazdu do wybranego miejsca. Nowa funkcjonalność jest dostępna w menu głównym, w pozycji ANALIZY / Inne, co przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawiaj lokalizację nowego narzędzia "Wyszukiwanie tras" wraz z podaniem przykładu jego działania poprzez wyszukanie trasy z Warszawy do Łodzi.

Aby wyszukać wybraną trasę należy:

  • podać jej początek oraz cel poprzez wyszukanie spośród punktów adresowych, bądź wskazanie punktów na mapie,
  • określić środek transportu z dostępnych wariantów: samochód, pieszo, rower,
  • wybrać typ trasy z dostępnych wariantów: rekomendowana, najszybsza lub najkrótsza,
  • kliknąć przycisk „Wyszukaj trasę”.

W efekcie na mapie jest wyświetlony przebieg trasy, natomiast w panelu narzędzia prezentowane są dokładne jej parametry, tj. czas trwania, długość oraz etapy trasy zawierające wytyczne nawigacyjne.

Funkcjonalność będzie w najbliższym czasie rozbudowywana o dodatkowe opcje.