Powrót

14.02.2022 Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania – Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Obrazy intensywności zostały opracowane w ramach zeszłorocznych zamówień GUGiK na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego (LIDAR). Dane zostały pozyskane we wrześniu i październiku 2021 roku. Wartość intensywności zapisano metodą „reflectance”, tzn. amplitudę skorygowano o zasięg tak, aby punkt-cel miał taki sam współczynnik odbicia w różnych zakresach kąta skanowania lub odległości od skanera. Geometrycznie stanowią produkt podobny do tzw. „prawdziwej ortofotomapy”.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres obrazy intensywności

Nowo przyjęte obrazy intensywności widoczne są również w usłudze przeglądania.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia obrazy intensywności w postaci usługi przeglądania WMS.