Powrót

14.11.2019 Rozstrzygnięcie pierwszego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj wysokość nad poziomem morza środka boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze identyfikacyjnym: 186301_1.0207.1758/36.

 

Poprawna odpowiedź:

Środek boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze identyfikacyjnym: 186301_1.0207.1758/36 jest położony 199,1 m nad poziomem morza.

 

10 pierwszych osób, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z czasem zgłoszeń:

Dariusz Kostrzewa          10

Agnieszka Szaniawska    9

Adam Potapowicz          8

Witold Kopeć                 7

sportkowski@wp.pl       6            

Tomasz Banaś               5

Wojciech Ługowski        4

Patryk Pikulski               3

Klaudiusz Rembowski    2

Tomasz Kozak               1

 

Poprawny sposób rozwiązania pierwszego zadania w konkursie „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj wysokość nad poziomem morza środka boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze identyfikacyjnym: 186301_1.0207.1758/36.

Należało:

  • wejść na http://mapy.geoportal.gov.pl
  • w menu WYSZUKIWANIA wybrać „Wyszukiwanie działek”
  • w oknie wyszukiwania wpisać identyfikator działki: 186301_1.0207.1758/36

sposób nr 1

  • kliknąć lewym klawiszem myszki w środek boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze 1758/36
  • rozwinąć okno wyświetlonej usługi „WMS, Wyznaczanie wysokości” odczytać wysokość punktu: 199. 1 m.

sposób nr 2

  • z lewego, pionowego menu wybrać ikonę „współrzędne X,Y,H”
  • kliknąć lewym klawiszem myszki w środek boiska stadionu znajdującego się na działce
  • odczytać wartość współrzędnej wysokości: 199. 1 m. Po rozwinięciu okna „Współrzędne miejsca kliknięcia X, Y, H” uzyskamy informacje na temat układu wysokości, w którym podana jest wysokość wskazanego punktu.