Powrót

15.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL.

Dotychczas z odpowiednimi wnioskami o przyznanie uprawnień do testów wystąpiły trzy firmy: Geo-System, GEOBID oraz Systherm-Info. O  postępach we wdrażaniu funkcjonalności będziemy Państwa informować na bieżąco.