Powrót

15.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej.

Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Szczegółowych Osnów Geodezyjnych” dostępną pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaSzczegolowychOsnowGeodezyjnych. Obecnie informacje o osnowach szczegółowych publikowane są w 28 powiatach, ale ich liczba będzie sukcesywnie wzrastać.